สิ่งที่คาดหวังจากที่ปรึกษา erp consultant อิสระ

ที่ปรึกษา erp consultant อิสระคือบุคคลหรือองค์กรที่ลูกค้าเก็บไว้เพื่อให้ ERP ดำเนินการ เขา/เธอควรเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าและต้องไม่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตเครื่องมือ erp consultant ใดๆ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ปรึกษาควรได้รับเงินจากลูกค้าเท่านั้น ฉันยังแนะนำว่าที่ปรึกษาไม่ควรเรียกเก็บเงินตาม% การนำไปใช้ แนวคิดของที่ปรึกษาคือการจัดหาโซลูชั่นที่เหมาะ

สมในราคาที่เหมาะสม % ให้แรงจูงใจในการขึ้นราคา การให้คำปรึกษา ERP อิสระรวมถึงการให้บริการลูกค้าดังต่อไปนี้

ที่ปรึกษา erp consultant อิสระจะทบทวนการดำเนินธุรกิจ

ปริมาณและตามคำแนะนำว่าการนำ erp consultant ไปใช้จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือไม่ ผลประโยชน์ทางธุรกิจอาจไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดหรือสำคัญที่สุดเสมอไป แต่อาจเป็นปัจจัยสำคัญได้เช่นกัน ที่ปรึกษาอิสระควรแนะนำงบประมาณของลูกค้าสำหรับการนำ erp consultant ไปใช้โดยพิจารณาจากผลประโยชน์ทางธุรกิจและระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 3 ปี ในบางกรณี หากธุรกิจมีการเติบโตอย่างมาก เวลาคืนทุนมากกว่า 3 ปีอาจเป็นที่ยอมรับได้

ที่ปรึกษา ERP ต้องช่วยลูกค้าสร้างเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนเพื่อเลือกเครื่องมือ ERP เช่นเดียวกับพันธมิตรในการดำเนินการ ผลลัพธ์ของการประเมิน erp consultant พร้อมกับต้นทุน ($ และระยะเวลา) ของการใช้งาน กล่าวคือ ขั้นตอนการเลือก erp consultant ควรกำหนดต้นทุนในการปรับแต่งเครื่องมือภายใน 15-20% เหตุผลที่แนะนำให้เลือก 2 เครื่องมือเพราะช่วยให้ลูกค้าสามารถเจรจากับผู้ผลิตเครื่องมือได้

ที่ปรึกษา erp consultant ต้องสร้างเมทริกซ์ทักษะสำหรับการนำไปใช้

แนะนำทักษะและความสามารถที่จำเป็นในการใช้เครื่องมือ ที่ปรึกษา ERP อินเดียให้บริการการเลือก ERP การใช้งานและการจัดการโครงการ ด้วยการเพิ่มจำนวนเครื่องมือ erp consultant จำเป็นต้องมีการประเมินและกระบวนการคัดเลือกที่เข้มงวดให้บริการนั้น ระบบ ERP กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในหมู่เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการ เนื่องจากการจัดการและควบคุมกิจกรรมทางธุรกิจจะง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังให้ผลกำไรมากขึ้นอีกด้วย แม้ว่าประโยชน์ของการนำระบบ ERP ไปใช้จะมีขนาดใหญ่สำหรับองค์กร ตราบใดที่การนำไปใช้งานไม่ถูกต้อง

ผลลัพธ์อาจอยู่ไกลจากที่ต้องการ นี่คือที่มาของที่ปรึกษา erp consultant บทบาทของที่ปรึกษาคือเพื่อให้แน่ใจว่าการนำระบบ ERP ในบริษัทไปใช้และเพื่อให้แน่ใจว่าระบบนี้จะถูกนำมาใช้ในวิธีที่เหมาะสมที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่มันเป็น ดำเนินการในครั้งแรก ที่ปรึกษา ERP ควรจะคิดขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับการนำระบบไปใช้ เพื่อเสนอการฝึกอบรมที่เพียงพอ เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการดำเนินการ และเพื่อช่วยในกระบวนการรายงาน เพื่อให้สามารถใช้ระบบ erp consultant