Category Archives: ไมโครไพล์

ความสำคัญของการเลือกใช้งานเสาเข็มไมโครไพล์

การซ่อมแซมไมโครไพล์อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากแผ่นพื้นทรุดตัวและเคลื่อนตัวอันเป็นผลมาจากสิ่งที่อยู่ด้านล่าง ต้องเตรียมดินและดินอย่างระมัดระวังก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างใด ๆ บนพื้นผิว ดังนั้นหากงานนี้ดำเนินการได้ไม่ดี หรือมีการวิจัยไม่เพียงพอก่อนสร้าง คอนกรีตก็มีแต่จะพัง ไมโครไพล์ส่วนใหญ่เคลื่อนที่เล็กน้อยตามเวลา อาจเป็นดินเหนียวหรือถมด้วยดิน และผู้สร้างจะคำนึงถึงสิ่งนี้ในการออกแบบโครงสร้างที่จะยืนอยู่บนนั้น

ไมโครไพล์แต่แม้แต่โครงการที่วางแผนไว้ดีที่สุดก็ยังประสบปัญหา

ไมโครไพล์อาจเคลื่อนหรือจมได้ การหนุนเป็นวิธีการทั่วไปที่บริษัทด้านวิศวกรรมจัดทำเมื่อต้องซ่อมแซมฐานรากที่มีปัญหา ในตอนแรกนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวดสำหรับใครก็ตามที่ประสบปัญหาในการไมโครไพล์ที่มีรากฐานที่ทรุดโทรม เนื่องจากเป็นหัวใจสำคัญของเหตุใดจึงวางอาคารไว้ที่นั่นตั้งแต่แรก และผู้รับเหมาจำนวนมากอาจเผชิญกับความพินาศ ข่าวดีก็คือว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้มาถึงแล้ว การแก้ปัญหาไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้

วิธีทั่วไปสองวิธีในการจัดการกับปัญหานี้คือ เป็นกระบวนการปั๊มยาแนวใต้คานหรือไมโครไพล์ เพื่อสร้างแรงยก และคืนระดับที่ต้องการ มักใช้เมื่อพื้นคอนกรีตจมลงไปในดิน แต่สามารถใช้ได้เมื่อวิศวกรพบว่าโครงสร้างไม่เรียบ หนึ่งในการใช้งานทั่วไปสามารถพบได้ในการทำให้เสถียร เมื่อรอยแตกเริ่มปรากฏขึ้นบนทางเท้าหรือทางเดินรถ การเติมยาแนวด้วยแรงดันเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการทำให้โครงสร้างมั่นคง ไมโครไพล์ช่องว่างเหล่านี้มักเกิดขึ้นเนื่องจากน้ำไหลอยู่ใต้พื้นผิว ดังนั้นจึงสามารถปั๊มสารละลายซีเมนต์เพื่อเติมช่องว่างและเปลี่ยนน้ำที่ไม่ต้องการออกไปได้

ไมโครไพล์มีสองประเภทคอนกรีตเท

ไมโครไพล์เป็นวิธีการวางรากฐานที่ทันสมัย ​​ในขณะที่บล็อกคอนกรีตเป็นแบบดั้งเดิมมากกว่า บล็อกคอนกรีตเป็นที่ต้องการเพราะดึงดูดสายตาและแข็งแรง แต่เมื่อเวลาผ่านไปอาจมีการเสื่อมสภาพของไมโครไพล์ สาเหตุหลักของการแตกร้าวในฐานรากคอนกรีตคือการซึมของน้ำ รอยแตกที่เกิดจากการรั่วซึมของน้ำมีลักษณะบางและเป็นเส้นขน อาจขยายใหญ่ขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป แต่จะมีอยู่ในพื้นที่ที่มีการซึมเท่านั้น ในการซ่อมแซมรอยแตกรั่วนั้น จำเป็นต้องตรวจสอบแหล่งที่มาและจุดที่เกิดการรั่วไหลก่อน อาจมีเหตุผลอื่นที่ทำให้ฐานรากคอนกรีตพัง 

ดินอาจสูญเสียความชื้นในฤดูร้อน อาจมีรากอยู่ใต้ดินซึ่งอาจเหี่ยวเฉาตายได้ สาเหตุตามธรรมชาติดังกล่าวทำให้ดินหดตัวและเสาเข็ม ไมโครไพล์อาจเคลื่อนที่ได้ แม้ว่าการเคลื่อนไหวนี้จะค่อยเป็นค่อยไป แต่การทำงานล่วงเวลาจะทำให้เกิดรอยร้าวขึ้น รอยแตกเหล่านี้จะเป็นรอยแยกขนาดใหญ่ยาวตลอดความยาวของฐานราก พวกเขาอาจอยู่ในรูปของรูเล็ก ๆ ในบางสถานที่ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม รอยแตกในฐานรากนั้นเป็นอันตรายอย่างยิ่งหากเพิกเฉย การซ่อมแซมจะต้องดำเนินการโดยเร็วที่สุด ความยากลำบากในกระบวนการซ่อมแซมขึ้นอยู่กับขนาดของรอยร้าว

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://npmicropile.com/

ไมโครไพล์